รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

(25 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

(25 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2560)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
(1 - 5 พฤษภาคม 2560) 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น